Approved Short-Term Rentals on Oahu 9/2020

See below for a list of approved short-term rentals on Oahu (last updated September 2020):

Tax Map Key File Number Building and Apartment No. Property Address
2-6-011:008 0011 90/TVU-1480 WAIKIKI MARINA TOWER, #803 1700 ALA MOANA BL.
2-6-011:008 0015 90/TVU-1484 WAIKIKI MARINA TOWER, #903 1700 ALA MOANA BL.
2-6-011:008 0016 90/TVU-1485 WAIKIKI MARINA TOWER, #904 1700 ALA MOANA BL.
2-6-011:008 0017 90/TVU-1486 WAIKIKI MARINA TOWER, #1001 1700 ALA MOANA BL.
2-6-011:008 0018 90/TVU-1487 WAIKIKI MARINA TOWER, #1002 1700 ALA MOANA BL.
2-6-011:008 0019 90/TVU-1488 WAIKIKI MARINA TOWER, #1003 1700 ALA MOANA BL.
2-6-011:008 0020 90/TVU-1489 WAIKIKI MARINA TOWER, #1004 1700 ALA MOANA BL.
2-6-011:008 0021 90/TVU-1490 WAIKIKI MARINA TOWER, #1101 1700 ALA MOANA BL.
2-6-011:008 0022 90/TVU-1491 WAIKIKI MARINA TOWER, #1102 1700 ALA MOANA BL.
2-6-011:008 0023 90/TVU-1492 WAIKIKI MARINA TOWER, #1103 1700 ALA MOANA BL.
2-6-011:008 0024 90/TVU-1493 WAIKIKI MARINA TOWER, #1104 1700 ALA MOANA BL.
2-6-011:008 0025 90/TVU-1494 WAIKIKI MARINA TOWER, #1201 1700 ALA MOANA BL.
2-6-011:008 0026 90/TVU-1495 WAIKIKI MARINA TOWER, #1202 1700 ALA MOANA BL.
2-6-011:008 0029 90/TVU-1498 WAIKIKI MARINA TOWER, #1401 1700 ALA MOANA BL.
2-6-011:008 0032 90/TVU-1501 WAIKIKI MARINA TOWER, #1404 1700 ALA MOANA BL.
2-6-011:008 0033 90/TVU-1502 WAIKIKI MARINA TOWER, #1501 1700 ALA MOANA BL.
2-6-011:008 0036 90/TVU-1505 WAIKIKI MARINA TOWER, #1504 1700 ALA MOANA BL.
2-6-011:008 0048 90/TVU-1517 WAIKIKI MARINA TOWER, #1804 1700 ALA MOANA BL.
2-6-011:008 0055 90/TVU-1524 WAIKIKI MARINA TOWER, #2003 1700 ALA MOANA BL.
2-6-011:008 0057 90/TVU-1526 WAIKIKI MARINA TOWER, #2101 1700 ALA MOANA BL.
2-6-011:008 0058 90/TVU-1527 WAIKIKI MARINA TOWER, #2102 1700 ALA MOANA BL.
2-6-011:008 0066 90/TVU-1535 WAIKIKI MARINA TOWER, #2302 1700 ALA MOANA BL.
2-6-011:008 0067 90/TVU-1536 WAIKIKI MARINA TOWER, #2303 1700 ALA MOANA BL.
2-6-011:008 0068 90/TVU-1537 WAIKIKI MARINA TOWER, #2304 1700 ALA MOANA BL.
2-6-011:008 0069 90/TVU-1538 WAIKIKI MARINA TOWER, #2401 1700 ALA MOANA BL.
2-6-011:008 0070 90/TVU-1539 WAIKIKI MARINA TOWER, #2402 1700 ALA MOANA BL.
2-6-011:008 0071 90/TVU-1540 WAIKIKI MARINA TOWER, #2403 1700 ALA MOANA BL.
2-6-011:008 0072 90/TVU-1541 WAIKIKI MARINA TOWER, #2404 1700 ALA MOANA BL.
2-6-011:008 0080 90/TVU-1797 WAIKIKI MARINA TOWER, #2604 1700 ALA MOANA BL.
2-6-011:008 0081 90/TVU-1798 WAIKIKI MARINA TOWER, #2701 1700 ALA MOANA BL.
2-6-011:008 0082 90/TVU-1799 WAIKIKI MARINA TOWER, #2702 1700 ALA MOANA BL.
2-6-011:008 0083 90/TVU-1800 WAIKIKI MARINA TOWER, #2703 1700 ALA MOANA BL.
2-6-011:008 0088 90/TVU-1803 WAIKIKI MARINA TOWER, #2804 1700 ALA MOANA BL.
2-6-011:008 0091 90/TVU-1804 WAIKIKI MARINA TOWER, #2903 1700 ALA MOANA BL.
2-6-011:008 0092 90/TVU-1805 WAIKIKI MARINA TOWER, #2904 1700 ALA MOANA BL.
2-6-011:008 0093 90/TVU-1806 WAIKIKI MARINA TOWER, #3001 1700 ALA MOANA BL.
2-6-011:008 0096 90/TVU-1809 WAIKIKI MARINA TOWER, #3004 1700 ALA MOANA BL.
2-6-011:008 0097 90/TVU-1810 WAIKIKI MARINA TOWER, #3101 1700 ALA MOANA BL.
2-6-011:008 0099 90/TVU-1812 WAIKIKI MARINA TOWER, #3103 1700 ALA MOANA BL.
2-6-011:008 0103 90/TVU-1814 WAIKIKI MARINA TOWER, #3203 1700 ALA MOANA BL.
2-6-011:008 0105 90/TVU-1816 WAIKIKI MARINA TOWER, #3301 1700 ALA MOANA BL.
2-6-011:008 0107 90/TVU-1818 WAIKIKI MARINA TOWER, #3303 1700 ALA MOANA BL.
2-6-011:008 0108 90/TVU-1819 WAIKIKI MARINA TOWER, #3304 1700 ALA MOANA BL.
2-6-011:008 0110 90/TVU-1821 WAIKIKI MARINA TOWER, #3402 1700 ALA MOANA BL.
2-6-011:008 0111 90/TVU-1822 WAIKIKI MARINA TOWER, #3403 1700 ALA MOANA BL.
2-6-011:008 0113 90/TVU-1824 WAIKIKI MARINA TOWER, #3501 1700 ALA MOANA BL.
2-6-011:008 0116 90/TVU-1827 WAIKIKI MARINA TOWER, #3504 1700 ALA MOANA BL.
2-6-011:008 0118 90/TVU-1829 WAIKIKI MARINA TOWER, #3602 1700 ALA MOANA BL.
2-6-011:008 0121 90/TVU-1832 WAIKIKI MARINA TOWER, #3701 1700 ALA MOANA BL.
2-6-011:008 0122 90/TVU-1833 WAIKIKI MARINA TOWER, #3702 1700 ALA MOANA BL.
2-6-011:008 0123 90/TVU-1834 WAIKIKI MARINA TOWER, #3703 1700 ALA MOANA BL.
2-6-011:008 0124 90/TVU-1835 WAIKIKI MARINA TOWER, #3704 1700 ALA MOANA BL.
2-6-011:008 0125 90/TVU-1836 WAIKIKI MARINA TOWER, #3801 1700 ALA MOANA BL.
2-6-011:008 0126 90/TVU-1837 WAIKIKI MARINA TOWER, #3802 1700 ALA MOANA BL.
2-6-011:008 0127 90/TVU-1838 WAIKIKI MARINA TOWER, #3803 1700 ALA MOANA BL.
2-6-011:008 0128 90/TVU-1839 WAIKIKI MARINA TOWER, #3804 1700 ALA MOANA BL.
2-6-011:008 0131 90/TVU-1840 WAIKIKI MARINA TOWER, #3903 1700 ALA MOANA BL.
2-6-011:008 0134 90/TVU-1843 WAIKIKI MARINA TOWER, #4002 1700 ALA MOANA BL.
2-6-017:003 0103 90/TVU-0395 2121 ALA WAI, #2406 2121 ALA WAI BL.
2-6-017:005 0006 90/TVU-0167 ALOHA TOWERS, #601 430 LEWERS ST.
2-6-017:057 0015 90/TVU-1543 FOUR PADDLE, #605 2140 KUHIO AV.
2-6-017:057 0017 90/TVU-1545 FOUR PADDLE, #607 2140 KUHIO AV.
2-6-017:057 0024 90/TVU-1546 FOUR PADDLE, #702 2140 KUHIO AV.
2-6-017:057 0027 90/TVU-1547 FOUR PADDLE, #705 2140 KUHIO AV.
2-6-017:057 0030 90/TVU-1548 FOUR PADDLE, #708 2140 KUHIO AV.
2-6-017:057 0073 90/TVU-1555 FOUR PADDLE, #1103 2140 KUHIO AV.
2-6-017:057 0088 90/TVU-1558 FOUR PADDLE, #1206 2140 KUHIO AV.
2-6-017:057 0089 90/TVU-1559 FOUR PADDLE, #1207 2140 KUHIO AV.
2-6-017:057 0090 90/TVU-1560 FOUR PADDLE, #1208 2140 KUHIO AV.
2-6-017:057 0101 90/TVU-1561 FOUR PADDLE, #1307 2140 KUHIO AV.
2-6-017:057 0103 90/TVU-1562 FOUR PADDLE, #1309 2140 KUHIO AV.
2-6-017:057 0110 90/TVU-1563 FOUR PADDLE, #1404 2140 KUHIO AV.
2-6-017:057 0111 90/TVU-1564 FOUR PADDLE, #1405 2140 KUHIO AV.
2-6-017:057 0115 90/TVU-1565 FOUR PADDLE, #1409 2140 KUHIO AV.
2-6-017:057 0125 90/TVU-1566 FOUR PADDLE, #1507 2140 KUHIO AV.
2-6-017:057 0127 90/TVU-1567 FOUR PADDLE, #1509 2140 KUHIO AV.
2-6-017:057 0136 90/TVU-1569 FOUR PADDLE, #1606 2140 KUHIO AV.
2-6-017:057 0146 90/TVU-1571 FOUR PADDLE, #1704 2140 KUHIO AV.
2-6-020:058 0001 90/TVU-1683 ROYAL KUHIO, #801 2240 KUHIO AV.
2-6-020:058 0002 90/TVU-1684 ROYAL KUHIO, #802 2240 KUHIO AV.
2-6-020:058 0003 90/TVU-1685 ROYAL KUHIO, #803 2240 KUHIO AV.
2-6-020:058 0004 90/TVU-1686 ROYAL KUHIO, #804 2240 KUHIO AV.
2-6-020:058 0005 90/TVU-1687 ROYAL KUHIO, #805 2240 KUHIO AV.
2-6-020:058 0007 90/TVU-1689 ROYAL KUHIO, #807 2240 KUHIO AV.
2-6-020:058 0008 90/TVU-1690 ROYAL KUHIO, #808 2240 KUHIO AV.
2-6-020:058 0009 90/TVU-1691 ROYAL KUHIO, #809 2240 KUHIO AV.
2-6-020:058 0010 90/TVU-1692 ROYAL KUHIO, #810 2240 KUHIO AV.
2-6-020:058 0014 90/TVU-1696 ROYAL KUHIO, #814 2240 KUHIO AV.
2-6-020:058 0015 90/TVU-1697 ROYAL KUHIO, #901 2240 KUHIO AV.
2-6-020:058 0016 90/TVU-1698 ROYAL KUHIO, #902 2240 KUHIO AV.
2-6-020:058 0017 90/TVU-1699 ROYAL KUHIO, #903 2240 KUHIO AV.
2-6-020:058 0018 90/TVU-1700 ROYAL KUHIO, #904 2240 KUHIO AV.
2-6-020:058 0020 90/TVU-1702 ROYAL KUHIO, #906 2240 KUHIO AV.
2-6-020:058 0021 90/TVU-1703 ROYAL KUHIO, #907 2240 KUHIO AV.
2-6-020:058 0022 90/TVU-1704 ROYAL KUHIO, #908 2240 KUHIO AV.
2-6-020:058 0023 90/TVU-1705 ROYAL KUHIO, #909 2240 KUHIO AV.
2-6-020:058 0024 90/TVU-1706 ROYAL KUHIO, #910 2240 KUHIO AV.
2-6-020:058 0025 90/TVU-1707 ROYAL KUHIO, #911 2240 KUHIO AV.
2-6-020:058 0026 90/TVU-1708 ROYAL KUHIO, #912 2240 KUHIO AV.
2-6-020:058 0027 90/TVU-1709 ROYAL KUHIO, #913 2240 KUHIO AV.
2-6-020:058 0028 90/TVU-1710 ROYAL KUHIO, #914 2240 KUHIO AV.
2-6-020:058 0043 90/TVU-1711 ROYAL KUHIO, #1101 2240 KUHIO AV.
2-6-020:058 0044 90/TVU-1712 ROYAL KUHIO, #1102 2240 KUHIO AV.
2-6-020:058 0045 90/TVU-1713 ROYAL KUHIO, #1103 2240 KUHIO AV.
2-6-020:058 0046 90/TVU-1714 ROYAL KUHIO, #1104 2240 KUHIO AV.
2-6-020:058 0047 90/TVU-1715 ROYAL KUHIO, #1105 2240 KUHIO AV.
2-6-020:058 0048 90/TVU-1716 ROYAL KUHIO, #1106 2240 KUHIO AV.
2-6-020:058 0049 90/TVU-1717 ROYAL KUHIO, #1107 2240 KUHIO AV.
2-6-020:058 0050 90/TVU-1718 ROYAL KUHIO, #1108 2240 KUHIO AV.
2-6-020:058 0051 90/TVU-1719 ROYAL KUHIO, #1109 2240 KUHIO AV.
2-6-020:058 0052 90/TVU-1720 ROYAL KUHIO, #1110 2240 KUHIO AV.
2-6-020:058 0053 90/TVU-1721 ROYAL KUHIO, #1111 2240 KUHIO AV.
2-6-020:058 0054 90/TVU-1722 ROYAL KUHIO, #1112 2240 KUHIO AV.
2-6-020:058 0055 90/TVU-1723 ROYAL KUHIO, #1113 2240 KUHIO AV.
2-6-020:058 0062 90/TVU-0723 ROYAL KUHIO, #1206 2240 KUHIO AV.
2-6-020:058 0063 90/TVU-1730 ROYAL KUHIO, #1207 2240 KUHIO AV.
2-6-020:058 0114 90/TVU-1633 ROYAL KUHIO, #1602 2240 KUHIO AV.
2-6-020:058 0116 90/TVU-1635 ROYAL KUHIO, #1604 2240 KUHIO AV.
2-6-020:058 0118 90/TVU-1637 ROYAL KUHIO, #1606 2240 KUHIO AV.
2-6-020:058 0127 90/TVU-1641 ROYAL KUHIO, #1701 2240 KUHIO AV.
2-6-020:058 0128 90/TVU-1642 ROYAL KUHIO, #1702 2240 KUHIO AV.
2-6-020:058 0129 90/TVU-1643 ROYAL KUHIO, #1703 2240 KUHIO AV.
2-6-020:058 0130 90/TVU-1644 ROYAL KUHIO, #1704 2240 KUHIO AV.
2-6-020:058 0131 90/TVU-1645 ROYAL KUHIO, #1705 2240 KUHIO AV.
2-6-020:058 0132 90/TVU-1646 ROYAL KUHIO, #1706 2240 KUHIO AV.
2-6-020:058 0133 90/TVU-1647 ROYAL KUHIO, #1707 2240 KUHIO AV.
2-6-020:058 0134 90/TVU-1648 ROYAL KUHIO, #1708 2240 KUHIO AV.
2-6-020:058 0135 90/TVU-1649 ROYAL KUHIO, #1709 2240 KUHIO AV.
2-6-020:058 0136 90/TVU-1650 ROYAL KUHIO, #1710 2240 KUHIO AV.
2-6-020:058 0137 90/TVU-1651 ROYAL KUHIO, #1711 2240 KUHIO AV.
2-6-020:058 0138 90/TVU-1652 ROYAL KUHIO, #1712 2240 KUHIO AV.
2-6-020:058 0139 90/TVU-1653 ROYAL KUHIO, #1713 2240 KUHIO AV.
2-6-020:058 0152 90/TVU-1654 ROYAL KUHIO, #1812 2240 KUHIO AV.
2-6-020:058 0176 90/TVU-0938 ROYAL KUHIO, #2008 2240 KUHIO AV.
2-6-020:058 0190 90/TVU-0939 ROYAL KUHIO, #2108 2240 KUHIO AV.
2-6-020:058 0192 90/TVU-0957 ROYAL KUHIO, #2110 2240 KUHIO AV.
2-6-020:058 0212 90/TVU-1655 ROYAL KUHIO, #2302 2240 KUHIO AV.
2-6-020:058 0213 90/TVU-1656 ROYAL KUHIO, #2303 2240 KUHIO AV.
2-6-020:058 0214 90/TVU-1658 ROYAL KUHIO, #2304 2240 KUHIO AV.
2-6-020:058 0219 90/TVU-1657 ROYAL KUHIO, #2309 2240 KUHIO AV.
2-6-020:058 0246 90/TVU-0959 ROYAL KUHIO, #2508 2240 KUHIO AV.
2-6-021:021 0142 90/TVU-0644 FAIRWAY VILLA, #1516 2345 ALA WAI BL.
2-6-021:021 0308 90/TVU-0645 FAIRWAY VILLA, #2502 2345 ALA WAI BL.
2-6-021:049 0024 90/TVU-1734 444 NAHUA, #812 444 NAHUA ST.
2-6-021:049 0042 90/TVU-0261 444 NAHUA, #1006 444 NAHUA ST.
2-6-021:049 0047 90/TVU-1682 444 NAHUA, #1011 444 NAHUA ST.
2-6-021:049 0054 90/TVU-0440 444 NAHUA, #1106 444 NAHUA ST.
2-6-021:049 0059 90/TVU-0162 444 NAHUA, #1111 444 NAHUA ST.
2-6-021:049 0069 90/TVU-0074 444 NAHUA, #1209 444 NAHUA ST.
2-6-021:049 0074 90/TVU-1735 444 NAHUA, #1402 444 NAHUA ST.
2-6-021:049 0076 90/TVU-1736 444 NAHUA, #1404 444 NAHUA ST.
2-6-021:049 0078 90/TVU-1737 444 NAHUA, #1406 444 NAHUA ST.
2-6-021:049 0093 90/TVU-1739 444 NAHUA, #1509 444 NAHUA ST.
2-6-021:049 0097 90/TVU-1740 444 NAHUA, #1601 444 NAHUA ST.
2-6-021:049 0099 90/TVU-1741 444 NAHUA, #1603 444 NAHUA ST.
2-6-021:049 0102 90/TVU-1742 444 NAHUA, #1606 444 NAHUA ST.
2-6-021:049 0105 90/TVU-0346 444 NAHUA, #1609 444 NAHUA ST.
2-6-021:049 0107 90/TVU-1743 444 NAHUA, #1611 444 NAHUA ST.
2-6-021:049 0116 90/TVU-0333 444 NAHUA, #1708 444 NAHUA ST.
2-6-021:049 0118 90/TVU-1744 444 NAHUA, #1710 444 NAHUA ST.
2-6-021:049 0119 90/TVU-0201 444 NAHUA, #1711 444 NAHUA ST.
2-6-021:049 0121 90/TVU-0115 444 NAHUA, #1801 444 NAHUA ST.
2-6-021:049 0124 90/TVU-1745 444 NAHUA, #1804 444 NAHUA ST.
2-6-021:049 0126 90/TVU-1746 444 NAHUA, #1806 444 NAHUA ST.
2-6-021:049 0137 90/TVU-1747 444 NAHUA, #1905 444 NAHUA ST.
2-6-021:049 0140 90/TVU-0291 444 NAHUA, #1908 444 NAHUA ST.
2-6-021:049 0141 90/TVU-0278 444 NAHUA, #1909 444 NAHUA ST.
2-6-021:049 0148 90/TVU-0331 444 NAHUA, #2004 444 NAHUA ST.
2-6-021:049 0150 90/TVU-0435 444 NAHUA, #2006 444 NAHUA ST.
2-6-021:049 0152 90/TVU-0114 444 NAHUA, #2008 444 NAHUA ST.
2-6-021:049 0161 90/TVU-1864 444 NAHUA, #2105 444 NAHUA ST.
2-6-021:049 0190 90/TVU-0063 444 NAHUA, #PH10 444 NAHUA ST.
2-6-024:079 0025 90/TVU-0929 MONTE VISTA, #1005 320 LILIUOKALANI AV.
2-6-024:079 0054 90/TVU-0928 MONTE VISTA, #1704 320 LILIUOKALANI AV.
2-6-024:079 0055 90/TVU-0927 MONTE VISTA, #1705 320 LILIUOKALANI AV.
2-6-025:005 0005 90/TVU-0893 WAIKIKI BANYAN T-I, #609 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0006 90/TVU-0848 WAIKIKI BANYAN T-I, #610 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0008 90/TVU-0589 WAIKIKI BANYAN T-I, #612 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0010 90/TVU-0981 WAIKIKI BANYAN T-I, #614 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0017 90/TVU-0982 WAIKIKI BANYAN T-I, #707 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0027 90/TVU-0894 WAIKIKI BANYAN T-I, #803 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0028 90/TVU-0849 WAIKIKI BANYAN, T-I, #804 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0030 90/TVU-0985 WAIKIKI BANYAN T-I, #806 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0042 90/TVU-0861 WAIKIKI BANYAN T-I, #904 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0047 90/TVU-0862 WAIKIKI BANYAN T-I, #909 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0049 90/TVU-0836 WAIKIKI BANYAN T-I, #911 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0050 90/TVU-0989 WAIKIKI BANYAN T-I, #912 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0057 90/TVU-0991 WAIKIKI BANYAN T-I, #1005 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0061 90/TVU-0592 WAIKIKI BANYAN T-I, #1009 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0062 90/TVU-0895 WAIKIKI BANYAN T-I, #1010 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0064 90/TVU-0896 WAIKIKI BANYAN T-I, #1012 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0074 90/TVU-0593 WAIKIKI BANYAN T-I, #1108 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0083 90/TVU-0850 WAIKIKI BANYAN, TI, #1203 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0088 90/TVU-0863 WAIKIKI BANYAN T-I, #1208 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0092 90/TVU-0595 WAIKIKI BANYAN T-I, #1212 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0093 90/TVU-0994 WAIKIKI BANYAN T-I, #1213 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0096 90/TVU-1477 WAIKIKI BANYAN T-I, #1402 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0097 90/TVU-1677 WAIKIKI BANYAN T-I, #1403 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0098 90/TVU-0995 WAIKIKI BANYAN T-I, #1404 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0109 90/TVU-0865 WAIKIKI BANYAN T-I, #1501 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0118 90/TVU-1000 WAIKIKI BANYAN T-I, #1510 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0125 90/TVU-1001 WAIKIKI BANYAN T-I, #1603 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0130 90/TVU-1003 WAIKIKI BANYAN T-I, #1608 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0132 90/TVU-0897 WAIKIKI BANYAN T-I, #1610 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0133 90/TVU-1004 WAIKIKI BANYAN T-I, #1611 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0135 90/TVU-1005 WAIKIKI BANYAN T-I, #1613 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0137 90/TVU-1006 WAIKIKI BANYAN T-I, #1701 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0142 90/TVU-0869 WAIKIKI BANYAN T-I, #1706 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0144 90/TVU-0598 WAIKIKI BANYAN T-I, #1708 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0150 90/TVU-1007 WAIKIKI BANYAN T-I, #1714 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0154 90/TVU-1009 WAIKIKI BANYAN T-I, #1804 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0166 90/TVU-1011 WAIKIKI BANYAN T-I, #1902 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0167 90/TVU-0851 WAIKIKI BANYAN, TI, #1903 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0168 90/TVU-1012 WAIKIKI BANYAN T-I, #1904 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0170 90/TVU-1151 WAIKIKI BANYAN T-I, #1906 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0180 90/TVU-0835 WAIKIKI BANYAN T-I, #2002 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0185 90/TVU-1014 WAIKIKI BANYAN T-I, #2007 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0186 90/TVU-1015 WAIKIKI BANYAN T-I, #2008 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0195 90/TVU-1016 WAIKIKI BANYAN T-I, #2103 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0197 90/TVU-1017 WAIKIKI BANYAN T-I, 2105 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0201 90/TVU-1018 WAIKIKI BANYAN T-I, #2109 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0205 90/TVU-1019 WAIKIKI BANYAN T-I, #2113 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0213 90/TVU-1021 WAIKIKI BANYAN T-I, #2207 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0215 90/TVU-0899 WAIKIKI BANYAN T-I, #2209 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0216 90/TVU-1022 WAIKIKI BANYAN T-I, #2210 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0220 90/TVU-1023 WAIKIKI BANYAN T-I, #2214 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0226 90/TVU-0852 WAIKIKI BANYAN, TI #2306 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0232 90/TVU-1027 WAIKIKI BANYAN T-I, #2312 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0233 90/TVU-1028 WAIKIKI BANYAN T-I, #2313 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0234 90/TVU-1029 WAIKIKI BANYAN T-I, #2314 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0245 90/TVU-1031 WAIKIKI BANYAN T-I, #2411 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0265 90/TVU-1034 WAIKIKI BANYAN T-I, #2603 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0266 90/TVU-0873 WAIKIKI BANYAN T-I, #2604 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0267 90/TVU-1617 WAIKIKI BANYAN T-I, #2605 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0269 90/TVU-1035 WAIKIKI BANYAN T-I, #2607 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0272 90/TVU-1036 WAIKIKI BANYAN T-I, #2610 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0280 90/TVU-1037 WAIKIKI BANYAN T-I, #2704 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0281 90/TVU-1038 WAIKIKI BANYAN T-I, #2705 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0284 90/TVU-1039 WAIKIKI BANYAN T-I, #2708 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0287 90/TVU-1041 WAIKIKI BANYAN T-I, #2711 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0294 90/TVU-0906 WAIKIKI BANYAN T-I, #2804 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0311 90/TVU-1044 WAIKIKI BANYAN T-I, #2907 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0316 90/TVU-0853 WAIKIKI BANYAN, T-I, #2912 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0322 90/TVU-1046 WAIKIKI BANYAN T-I, #3004 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0323 90/TVU-0900 WAIKIKI BANYAN T-I, #3005 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0331 90/TVU-1049 WAIKIKI BANYAN T-I, #3013 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0336 90/TVU-1050 WAIKIKI BANYAN T-I, #3104 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0343 90/TVU-0606 WAIKIKI BANYAN T-I, #3111 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0351 90/TVU-1053 WAIKIKI BANYAN T-I, #3205 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0352 90/TVU-1054 WAIKIKI BANYAN T-I, #3206 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0354 90/TVU-1056 WAIKIKI BANYAN T-I, #3208 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0355 90/TVU-1057 WAIKIKI BANYAN T-I, #3209 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0359 90/TVU-1058 WAIKIKI BANYAN T-I, #3213 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0366 90/TVU-0907 WAIKIKI BANYAN T-I, #3306 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0367 90/TVU-1059 WAIKIKI BANYAN T-I, #3307 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0370 90/TVU-1060 WAIKIKI BANYAN T-I, #3310 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0373 90/TVU-0607 WAIKIKI BANYAN T-I, #3313 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0376 90/TVU-1061 WAIKIKI BANYAN T-I, #3402 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0379 90/TVU-1062 WAIKIKI BANYAN T-I, #3405 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0383 90/TVU-0608 WAIKIKI BANYAN T-I, #3409 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0384 90/TVU-1064 WAIKIKI BANYAN T-1, #3410 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0385 90/TVU-1065 WAIKIKI BANYAN T-I, #3411 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0387 90/TVU-1066 WAIKIKI BANYAN T-I, #3413 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0398 90/TVU-0854 WAIKIKI BANYAN, TI #3510 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0399 90/TVU-0876 WAIKIKI BANYAN T-I, #3511 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0400 90/TVU-0877 WAIKIKI BANYAN T-I, #3512 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0406 90/TVU-1067 WAIKIKI BANYAN T-I, #3604 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0407 90/TVU-0611 WAIKIKI BANYAN T-I, #3605 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0412 90/TVU-1068 WAIKIKI BANYAN T-I, #3610 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0423 90/TVU-1069 WAIKIKI BANYAN T-I, #3707 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0434 90/TVU-1070 WAIKIKI BANYAN T-II, #605 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0441 90/TVU-1071 WAIKIKI BANYAN T-II, #613 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0453 90/TVU-0831 WAIKIKI BANYAN T-II, #711 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0456 90/TVU-1073 WAIKIKI BANYAN T-II, #714 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0460 90/TVU-1075 WAIKIKI BANYAN T-II, #804 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0479 90/TVU-0902 WAIKIKI BANYAN T-II, #909 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0483 90/TVU-1077 WAIKIKI BANYAN T-II, #913 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0491 90/TVU-0761 WAIKIKI BANYAN T-II, #1007 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0499 90/TVU-0768 WAIKIKI BANYAN T-II, #1101 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0502 90/TVU-0770 WAIKIKI BANYAN T-II, #1104 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0504 90/TVU-0772 WAIKIKI BANYAN T-II, #1106 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0516 90/TVU-0782 WAIKIKI BANYAN T-II, #1204 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0517 90/TVU-0783 WAIKIKI BANYAN T-II, #1205 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0523 90/TVU-1079 WAIKIKI BANYAN T-II, #1211 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0528 90/TVU-1083 WAIKIKI BANYAN T-II, #1402 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0530 90/TVU-1084 WAIKIKI BANYAN T-II, #1404 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0557 90/TVU-1086 WAIKIKI BANYAN T-II, #1603 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0566 90/TVU-1087 WAIKIKI BANYAN T-II, #1612 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0567 90/TVU-1088 WAIKIKI BANYAN T-II, #1613 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0574 90/TVU-1089 WAIKIKI BANYAN T-II, #1706 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0582 90/TVU-0612 WAIKIKI BANYAN T-II, #1714 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0583 90/TVU-1091 WAIKIKI BANYAN T-II, #1801 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0597 90/TVU-0832 WAIKIKI BANYAN, T-II, #1901 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0598 90/TVU-0908 WAIKIKI BANYAN T-II, #1902 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0601 90/TVU-1093 WAIKIKI BANYAN T-II, #1905 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0612 90/TVU-1095 WAIKIKI BANYAN T-II, #2002 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0618 90/TVU-1097 WAIKIKI BANYAN T-II, #2008 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0621 90/TVU-1098 WAIKIKI BANYAN T-II, #2011 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0622 90/TVU-1099 WAIKIKI BANYAN T-II, #2012 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0627 90/TVU-1101 WAIKIKI BANYAN T-II, #2103 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0631 90/TVU-1102 WAIKIKI BANYAN T-II, #2107 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0635 90/TVU-1103 WAIKIKI BANYAN T-II, #2111 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0636 90/TVU-0910 WAIKIKI BANYAN T-II, #2112 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0639 90/TVU-0883 WAIKIKI BANYAN T-II, #2201 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0640 90/TVU-1104 WAIKIKI BANYAN T-II, #2202 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0648 90/TVU-0884 WAIKIKI BANYAN T-II, #2210 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0661 90/TVU-1108 WAIKIKI BANYAN T-II, #2309 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0662 90/TVU-1109 WAIKIKI BANYAN T-II, #2310 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0663 90/TVU-1110 WAIKIKI BANYAN T-II, #2311 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0670 90/TVU-0887 WAIKIKI BANYAN T-II, #2404 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0673 90/TVU-1112 WAIKIKI BANYAN T-II, #2407 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0674 90/TVU-0911 WAIKIKI BANYAN T-II, #2408 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0675 90/TVU-0888 WAIKIKI BANYAN T-II, #2409 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0676 90/TVU-1113 WAIKIKI BANYAN T-II, #2410 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0678 90/TVU-1114 WAIKIKI BANYAN T-II, #2412 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0683 90/TVU-1116 WAIKIKI BANYAN T-II, #2503 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0700 90/TVU-0912 WAIKIKI BANYAN T-II, #2606 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0701 90/TVU-1119 WAIKIKI BANYAN T-II, #2607 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0704 90/TVU-1120 WAIKIKI BANYAN T-II, #2610 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0708 90/TVU-0682 WAIKIKI BANYAN T-II, #2614 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0714 90/TVU-1121 WAIKIKI BANYAN T-II, #2706 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0716 90/TVU-0913 WAIKIKI BANYAN T-II, #2708 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0719 90/TVU-0914 WAIKIKI BANYAN T-II, #2711 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0724 90/TVU-0915 WAIKIKI BANYAN T-II, #2802 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0726 90/TVU-1123 WAIKIKI BANYAN T-II, #2804 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0729 90/TVU-0026 WAIKIKI BANYAN T-II, #2807 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0739 90/TVU-1125 WAIKIKI BANYAN T-II, #2903 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0740 90/TVU-1126 WAIKIKI BANYAN T-II, #2904 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0741 90/TVU-1127 WAIKIKI BANYAN T-II, #2905 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0750 90/TVU-1681 WAIKIKI BANYAN T-II, #2914 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0754 90/TVU-1130 WAIKIKI BANYAN T-II, #3004 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0755 90/TVU-0623 WAIKIKI BANYAN T-II, #3005 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0756 90/TVU-1131 WAIKIKI BANYAN T-II, #3006 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0758 90/TVU-1132 WAIKIKI BANYAN T-II, #3008 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0760 90/TVU-0916 WAIKIKI BANYAN T-II, #3010 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0762 90/TVU-1133 WAIKIKI BANYAN T-II, #3012 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0765 90/TVU-1134 WAIKIKI BANYAN T-II, #3101 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0768 90/TVU-1135 WAIKIKI BANYAN T-II, #3104 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0773 90/TVU-1136 WAIKIKI BANYAN T-II, #3109 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0785 90/TVU-0626 WAIKIKI BANYAN T-II, #3207 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0790 90/TVU-0917 WAIKIKI BANYAN T-II, #3212 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0793 90/TVU-1141 WAIKIKI BANYAN T-II, #3301 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0795 90/TVU-1142 WAIKIKI BANYAN T-II, #3303 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0796 90/TVU-1143 WAIKIKI BANYAN T-II, #3304 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0798 90/TVU-1322 WAIKIKI BANYAN T-II, #3306 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0799 90/TVU-1144 WAIKIKI BANYAN T-II, #3307 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0802 90/TVU-1145 WAIKIKI BANYAN T-II, #3310 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0806 90/TVU-0694 WAIKIKI BANYAN T-II, #3314 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0808 90/TVU-0918 WAIKIKI BANYAN T-II, #3402 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0809 90/TVU-1146 WAIKIKI BANYAN T-II, #3403 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0814 90/TVU-0919 WAIKIKI BANYAN T-II, #3408 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0815 90/TVU-0890 WAIKIKI BANYAN T-II, #3409 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0818 90/TVU-0625 WAIKIKI BANYAN T-II, #3412 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0820 90/TVU-0628 WAIKIKI BANYAN T-II, #3414 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0822 90/TVU-1149 WAIKIKI BANYAN T-II, #3502 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0824 90/TVU-1150 WAIKIKI BANYAN T-II, #3504 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0825 90/TVU-1323 WAIKIKI BANYAN T-II, #3505 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0827 90/TVU-1324 WAIKIKI BANYAN T-II, #3507 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0828 90/TVU-1325 WAIKIKI BANYAN T-II, #3508 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0831 90/TVU-1326 WAIKIKI BANYAN T-II, #3511 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0833 90/TVU-1327 WAIKIKI BANYAN T-II, #3513 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0837 90/TVU-1328 WAIKIKI BANYAN T-II, #3603 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0840 90/TVU-1329 WAIKIKI BANYAN T-II, #3606 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0841 90/TVU-1330 WAIKIKI BANYAN T-II, #3607 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0843 90/TVU-1331 WAIKIKI BANYAN T-II, #3609 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0846 90/TVU-1333 WAIKIKI BANYAN T-II, #3612 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0850 90/TVU-1334 WAIKIKI BANYAN T-II, #3702 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0856 90/TVU-1335 WAIKIKI BANYAN T-II, #3708 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0863 90/TVU-1336 WAIKIKI BANYAN T-II, #3801 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0866 90/TVU-0684 WAIIKIKI BANYAN T-II, #3804 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0871 90/TVU-1337 WAIKIKI BANYAN T-II, #3809 201 OHUA AV.
2-6-025:005 0873 90/TVU-1338 WAIKIKI BANYAN T-II, #3811 201 OHUA AV.
2-6-025:021 0077 90/TVU-0136 250 OHUA, #12A 250 OHUA AV.
2-6-028:001 0133 90/TVU-0182 CANAL HOUSE, #2405 2611 ALA WAI BL.
2-6-028:011 0003 90/TVU-1154 WAIKIKI SUNSET, #603 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0013 90/TVU-1158 WAIKIKI SUNSET, #705 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0017 90/TVU-1160 WAIKIKI SUNSET, #709 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0018 90/TVU-1161 WAIKIKI SUNSET, #710 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0020 90/TVU-0968 WAIKIKI SUNSET, #712 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0023 90/TVU-1163 WAIKIKI SUNSET, #801 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0024 90/TVU-1164 WAIKIKI SUNSET, #802 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0025 90/TVU-1165 WAIKIKI SUNSET, #803 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0026 90/TVU-1166 WAIKIKI SUNSET, #804 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0028 90/TVU-1168 WAIKIKI SUNSET, #806 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0032 90/TVU-1170 WAIKIKI SUNSET, #810 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0035 90/TVU-1171 WAIKIKI SUNSET, #813 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0036 90/TVU-1172 WAIKIKI SUNSET, #814 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0038 90/TVU-1174 WAIKIKI SUNSET, #902 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0039 90/TVU-1175 WAIKIKI SUNSET, #903 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0040 90/TVU-1176 WAIKIKI SUNSET, #904 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0041 90/TVU-1177 WAIKIKI SUNSET, #905 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0045 90/TVU-1180 WAIKIKI SUNSET, #909 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0046 90/TVU-1181 WAIKIKI SUNSET, #910 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0050 90/TVU-1183 WAIKIKI SUNSET, #914 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0053 90/TVU-1185 WAIKIKI SUNSET, #1003 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0054 90/TVU-1186 WAIKIKI SUNSET, #1004 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0056 90/TVU-1187 WAIKIKI SUNSET, #1006 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0061 90/TVU-1191 WAIKIKI SUNSET, #1011 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0062 90/TVU-1192 WAIKIKI SUNSET, #1012 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0063 90/TVU-1193 WAIKIKI SUNSET, #1013 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0065 90/TVU-1194 WAIKIKI SUNSET, #1101 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0070 90/TVU-1198 WAIKIKI SUNSET, #1106 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0071 90/TVU-1199 WAIKIKI SUNSET, #1107 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0072 90/TVU-1200 WAIKIKI SUNSET, #1108 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0073 90/TVU-1201 WAIKIKI SUNSET, #1109 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0075 90/TVU-1202 WAIKIKI SUNSET, #1111 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0076 90/TVU-1203 WAIKIKI SUNSET, #1112 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0077 90/TVU-1204 WAIKIKI SUNSET, #1113 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0078 90/TVU-1205 WAIKIKI SUNSET, #1114 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0080 90/TVU-1206 WAIKIKI SUNSET, #1202 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0081 90/TVU-1207 WAIKIKI SUNSET, #1203 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0082 90/TVU-1208 WAIKIKI SUNSET, #1204 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0083 90/TVU-1209 WAIKIKI SUNSET, #1205 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0084 90/TVU-1210 WAIKIKI SUNSET, #1206 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0085 90/TVU-1211 WAIKIKI SUNSET, #1207 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0087 90/TVU-1212 WAIKIKI SUNSET, #1209 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0088 90/TVU-1213 WAIKIKI SUNSET, #1210 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0092 90/TVU-1216 WAIKIKI SUNSET, #1214 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0095 90/TVU-1218 WAIKIKI SUNSET, #1403 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0096 90/TVU-1219 WAIKIKI SUNSET, #1404 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0097 90/TVU-0969 WAIKIKI SUNSET, #1405 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0100 90/TVU-1221 WAIKIKI SUNSET, #1408 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0101 90/TVU-0970 WAIKIKI SUNSET, #1409 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0102 90/TVU-1222 WAIKIKI SUNSET, #1410 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0105 90/TVU-1223 WAIKIKI SUNSET, #1413 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0108 90/TVU-1224 WAIKIKI SUNSET, #1502 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0110 90/TVU-1226 WAIKIKI SUNSET, #1504 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0111 90/TVU-1227 WAIKIKI SUNSET, #1505 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0112 90/TVU-1228 WAIKIKI SUNSET, #1506 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0114 90/TVU-1230 WAIKIKI SUNSET, #1508 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0115 90/TVU-1231 WAIKIKI SUNSET, #1509 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0117 90/TVU-1232 WAIKIKI SUNSET, #1511 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0121 90/TVU-1235 WAIKIKI SUNSET, #1601 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0122 90/TVU-0972 WAIKIKI SUNSET, #1602 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0123 90/TVU-1236 WAIKIKI SUNSET, #1603 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0124 90/TVU-1237 WAIKIKI SUNSET, #1604 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0126 90/TVU-1239 WAIKIKI SUNSET, #1606 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0127 90/TVU-1240 WAIKIKI SUNSET, #1607 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0128 90/TVU-1339 WAIKIKI SUNSET, #1608 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0129 90/TVU-1242 WAIKIKI SUNSET, #1609 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0131 90/TVU-1243 WAIKIKI SUNSET, #1611 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0132 90/TVU-1244 WAIKIKI SUNSET, #1612 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0133 90/TVU-1245 WAIKIKI SUNSET, #1613 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0134 90/TVU-1246 WAIKIKI SUNSET, #1614 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0137 90/TVU-1248 WAIKIKI SUNSET, #1703 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0140 90/TVU-1249 WAIKIKI SUNSET, #1706 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0141 90/TVU-1250 WAIKIKI SUNSET, #1707 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0143 90/TVU-1252 WAIKIKI SUNSET, #1709 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0144 90/TVU-1253 WAIKIKI SUNSET, #1710 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0145 90/TVU-1254 WAIKIKI SUNSET, #1711 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0147 90/TVU-1256 WAIKIKI SUNSET, #1713 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0148 90/TVU-1257 WAIKIKI SUNSET, #1714 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0150 90/TVU-1259 WAIKIKI SUNSET, #1802 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0152 90/TVU-1260 WAIKIKI SUNSET, #1804 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0153 90/TVU-1261 WAIKIKI SUNSET, #1805 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0154 90/TVU-0710 WAIKIKI SUNSET, #1806 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0156 90/TVU-1263 WAIKIKI SUNSET, #1808 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0157 90/TVU-1264 WAIKIKI SUNSET, #1809 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0160 90/TVU-1266 WAIKIKI SUNSET, #1812 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0161 90/TVU-1267 WAIKIKI SUNSET, #1813 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0162 90/TVU-1268 WAIKIKI SUNSET, #1814 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0163 90/TVU-1269 WAIKIKI SUNSET, #1901 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0164 90/TVU-1270 WAIKIKI SUNSET, #1902 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0165 90/TVU-1271 WAIKIKI SUNSET, #1903 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0166 90/TVU-1272 WAIKIKI SUNSET, #1904 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0168 90/TVU-1274 WAIKIKI SUNSET, #1906 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0170 90/TVU-1275 WAIKIKI SUNSET, #1908 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0171 90/TVU-1276 WAIKIKI SUNSET, #1909 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0173 90/TVU-1278 WAIKIKI SUNSET, #1911 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0175 90/TVU-1279 WAIKIKI SUNSET, #1913 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0178 90/TVU-1280 WAIKIKI SUNSET, #2002 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0179 90/TVU-1281 WAIKIKI SUNSET, #2003 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0180 90/TVU-1282 WAIKIKI SUNSET, #2004 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0184 90/TVU-1287 WAIKIKI SUNSET, #2008 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0186 90/TVU-1288 WAIKIKI SUNSET, #2010 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0189 90/TVU-1290 WAIKIKI SUNSET, #2013 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0190 90/TVU-1291 WAIKIKI SUNSET, #2014 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0191 90/TVU-1292 WAIKIKI SUNSET, #2101 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0194 90/TVU-1293 WAIKIKI SUNSET, #2104 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0195 90/TVU-1294 WAIKIKI SUNSET, #2105 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0196 90/TVU-1295 WAIKIKI SUNSET, #2106 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0197 90/TVU-1296 WAIKIKI SUNSET, #2107 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0198 90/TVU-1297 WAIKIKI SUNSET, #2108 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0199 90/TVU-1298 WAIKIKI SUNSET, #2109 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0200 90/TVU-1299 WAIKIKI SUNSET, #2110 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0202 90/TVU-1300 WAIKIKI SUNSET, #2112 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0205 90/TVU-1301 WAIKIKI SUNSET, #2201 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0206 90/TVU-1302 WAIKIKI SUNSET, #2202 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0207 90/TVU-1303 WAIKIKI SUNSET, #2203 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0208 90/TVU-1304 WAIKIKI SUNSET, #2204 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0212 90/TVU-1307 WAIKIKI SUNSET, #2208 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0213 90/TVU-1308 WAIKIKI SUNSET, #2209 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0214 90/TVU-1309 WAIKIKI SUNSET, #2210 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0215 90/TVU-1310 WAIKIKI SUNSET, #2211 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0216 90/TVU-1311 WAIKIKI SUNSET, #2212 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0217 90/TVU-1312 WAIKIKI SUNSET, #2213 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0218 90/TVU-1313 WAIKIKI SUNSET, #2214 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0219 90/TVU-1314 WAIKIKI SUNSET, #2301 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0223 90/TVU-1316 WAIKIKI SUNSET, #2305 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0224 90/TVU-1317 WAIKIKI SUNSET, #2306 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0225 90/TVU-1318 WAIKIKI SUNSET, #2307 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0227 90/TVU-1340 WAIKIKI SUNSET, #2309 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0228 90/TVU-1341 WAIKIKI SUNSET, #2310 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0229 90/TVU-1342 WAIKIKI SUNSET, #2311 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0231 90/TVU-1343 WAIKIKI SUNSET, #2313 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0232 90/TVU-1344 WAIKIKI SUNSET, #2314 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0233 90/TVU-1345 WAIKIKI SUNSET, #2401 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0234 90/TVU-1346 WAIKIKI SUNSET, #2402 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0235 90/TVU-1347 WAIKIKI SUNSET, #2403 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0236 90/TVU-1348 WAIKIKI SUNSET, #2404 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0237 90/TVU-1349 WAIKIKI SUNSET, #2405 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0239 90/TVU-1350 WAIKIKI SUNSET, #2407 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0240 90/TVU-1351 WAIKIKI SUNSET, #2408 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0241 90/TVU-1352 WAIKIKI SUNSET, #2409 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0243 90/TVU-1354 WAIKIKI SUNSET, #2411 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0246 90/TVU-1356 WAIKIKI SUNSET, #2414 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0247 90/TVU-1357 WAIKIKI SUNSET, #2501 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0248 90/TVU-1358 WAIKIKI SUNSET, #2502 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0250 90/TVU-0709 WAIKIKI SUNSET, #2504 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0251 90/TVU-1359 WAIKIKI SUNSET, #2505 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0252 90/TVU-1407 WAIKIKI SUNSET, #2506 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0254 90/TVU-1408 WAIKIKI SUNSET, #2508 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0255 90/TVU-1409 WAIKIKI SUNSET, #2509 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0259 90/TVU-1410 WAIKIKI SUNSET, #2513 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0260 90/TVU-1411 WAIKIKI SUNSET, #2514 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0263 90/TVU-1413 WAIKIKI SUNSET, #2603 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0264 90/TVU-1414 WAIKIKI SUNSET, #2604 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0265 90/TVU-1415 WAIKIKI SUNSET, #2605 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0266 90/TVU-1416 WAIKIKI SUNSET, #2606 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0267 90/TVU-1417 WAIKIKI SUNSET, #2607 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0269 90/TVU-1419 WAIKIKI SUNSET, #2609 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0270 90/TVU-1420 WAIKIKI SUNSET, #2610 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0273 90/TVU-1421 WAIKIKI SUNSET, #2613 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0274 90/TVU-1422 WAIKIKI SUNSET, #2614 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0277 90/TVU-1394 WAIKIKI SUNSET, #2703 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0278 90/TVU-1395 WAIKIKI SUNSET, #2704 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0282 90/TVU-1396 WAIKIKI SUNSET, #2708 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0283 90/TVU-1397 WAIKIKI SUNSET, #2709 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0284 90/TVU-1398 WAIKIKI SUNSET, #2710 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0285 90/TVU-1399 WAIKIKI SUNSET, #2711 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0287 90/TVU-1400 WAIKIKI SUNSET, #2713 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0288 90/TVU-1401 WAIKIKI SUNSET, #2714 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0290 90/TVU-0973 WAIKIKI SUNSET, #2802 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0293 90/TVU-1402 WAIKIKI SUNSET, #2805 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0296 90/TVU-1403 WAIKIKI SUNSET, #2808 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0298 90/TVU-1405 WAIKIKI SUNSET, #2810 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0301 90/TVU-1381 WAIKIKI SUNSET, #2813 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0302 90/TVU-1382 WAIKIKI SUNSET, #2814 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0303 90/TVU-1383 WAIKIKI SUNSET, #2901 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0305 90/TVU-1384 WAIKIKI SUNSET, #2903 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0306 90/TVU-1385 WAIKIKI SUNSET, #2904 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0307 90/TVU-1386 WAIKIKI SUNSET, #2905 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0309 90/TVU-1387 WAIKIKI SUNSET, #2907 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0313 90/TVU-1389 WAIKIKI SUNSET, #2911 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0314 90/TVU-1390 WAIKIKI SUNSET, #2912 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0315 90/TVU-1391 WAIKIKI SUNSET, #2913 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0316 90/TVU-1392 WAIKIKI SUNSET, #2914 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0318 90/TVU-1372 WAIKIKI SUNSET, #3002 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0319 90/TVU-1373 WAIKIKI SUNSET, #3003 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0320 90/TVU-1374 WAIKIKI SUNSET, #3004 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0321 90/TVU-1375 WAIKIKI SUNSET, #3005 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0322 90/TVU-1376 WAIKIKI SUNSET, #3006 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0323 90/TVU-1377 WAIKIKI SUNSET, #3007 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0324 90/TVU-1378 WAIKIKI SUNSET, #3008 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0326 90/TVU-1379 WAIKIKI SUNSET, #3010 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0327 90/TVU-1380 WAIKIKI SUNSET, #3011 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0328 90/TVU-1360 WAIKIKI SUNSET, #3012 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0329 90/TVU-1361 WAIKIKI SUNSET, #3013 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0330 90/TVU-1362 WAIKIKI SUNSET, #3014 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0331 90/TVU-1321 WAIKIKI SUNSET, #3101 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0332 90/TVU-1363 WAIKIKI SUNSET, #3102 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0333 90/TVU-1364 WAIKIKI SUNSET, #3103 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0334 90/TVU-1365 WAIKIKI SUNSET, #3104 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0335 90/TVU-1366 WAIKIKI SUNSET, #3105 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0336 90/TVU-1367 WAIKIKI SUNSET, #3106 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0337 90/TVU-1368 WAIKIKI SUNSET, #3107 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0339 90/TVU-0961 WAIKIKI SUNSET, #3109 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0341 90/TVU-0962 WAIKIKI SUNSET, #3111 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0347 90/TVU-1426 WAIKIKI SUNSET, #3203 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0349 90/TVU-0963 WAIKIKI SUNSET, #3205 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0350 90/TVU-0964 WAIKIKI SUNSET, #3206 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0351 90/TVU-0965 WAIKIKI SUNSET, #3207 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0352 90/TVU-1427 WAIKIKI SUNSET, #3208 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0354 90/TVU-1428 WAIKIKI SUNSET, #3210 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0355 90/TVU-1429 WAIKIKI SUNSET, #3211 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0358 90/TVU-1431 WAIKIKI SUNSET, #3214 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0359 90/TVU-1432 WAIKIKI SUNSET, #3301 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0360 90/TVU-1433 WAIKIKI SUNSET, #3302 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0364 90/TVU-1435 WAIKIKI SUNSET, #3306 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0365 90/TVU-1436 WAIKIKI SUNSET, #3307 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0366 90/TVU-1437 WAIKIKI SUNSET, #3308 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0367 90/TVU-1438 WAIKIKI SUNSET, #3309 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0368 90/TVU-1439 WAIKIKI SUNSET, #3310 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0370 90/TVU-1440 WAIKIKI SUNSET, #3312 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0371 90/TVU-1441 WAIKIKI SUNSET, #3313 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0372 90/TVU-1442 WAIKIKI SUNSET, #3314 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0375 90/TVU-1443 WAIKIKI SUNSET, #3403 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0376 90/TVU-1444 WAIKIKI SUNSET, #3404 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0377 90/TVU-1445 WAIKIKI SUNSET, #3405 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0378 90/TVU-1446 WAIKIKI SUNSET, #3406 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0379 90/TVU-1447 WAIKIKI SUNSET, #3407 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0380 90/TVU-1448 WAIKIKI SUNSET, #3408 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0382 90/TVU-1449 WAIKIKI SUNSET, #3410 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0383 90/TVU-0966 WAIKIKI SUNSET, #3411 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0384 90/TVU-0967 WAIKIKI SUNSET, #3412 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0385 90/TVU-1450 WAIKIKI SUNSET, #3413 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0386 90/TVU-1451 WAIKIKI SUNSET, #3414 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0387 90/TVU-1452 WAIKIKI SUNSET, #3501 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0389 90/TVU-1453 WAIKIKI SUNSET, #3503 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0391 90/TVU-1454 WAIKIKI SUNSET, #3505 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0393 90/TVU-1455 WAIKIKI SUNSET, #3507 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0394 90/TVU-1456 WAIKIKI SUNSET, #3508 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0395 90/TVU-1457 WAIKIKI SUNSET, #3509 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0396 90/TVU-1458 WAIKIKI SUNSET, #3510 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0397 90/TVU-1459 WAIKIKI SUNSET, #3511 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0398 90/TVU-1460 WAIKIKI SUNSET, #3512 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0404 90/TVU-1461 WAIKIKI SUNSET, #3604 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0405 90/TVU-1462 WAIKIKI SUNSET, #3605 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0409 90/TVU-1463 WAIKIKI SUNSET, #3609 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0410 90/TVU-1464 WAIKIKI SUNSET, #3610 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0414 90/TVU-1465 WAIKIKI SUNSET, #3614 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0416 90/TVU-1467 WAIKIKI SUNSET, #3702 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0419 90/TVU-1468 WAIKIKI SUNSET, #3705 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0420 90/TVU-1469 WAIKIKI SUNSET, #3706 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0423 90/TVU-1470 WAIKIKI SUNSET, #3709 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0424 90/TVU-1471 WAIKIKI SUNSET, #3710 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0425 90/TVU-1472 WAIKIKI SUNSET, #3711 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0426 90/TVU-1473 WAIKIKI SUNSET, #3712 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0427 90/TVU-1474 WAIKIKI SUNSET, #3713 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0428 90/TVU-1475 WAIKIKI SUNSET, #3714 229 PAOAKALANI AV.
2-6-028:011 0433 90/TVU-1476 WAIKIKI SUNSET, #3805 229 PAOAKALANI AV.
2-9-015:036 90/BB -0065 2651 TERRACE DR.
3-1-027:020 90/BB -0103 3240 NOELA DR.
3-1-036:015 90/TVU-0390 3151 DIAMOND HEAD RD.
3-1-041:023 90/TVU-0368 4302 KAIKOO PL.
3-5-006:016 90/TVU-0376 4731A KAHALA AV.
3-7-001:013 90/TVU-0396 5535 KALANIANAOLE HWY.
3-9-023:080 90/TVU-0258 147 POLIHALE PL.
3-9-052:019 90/BB -0082 601 KUMUKAHI PL.
4-1-004:042 90/TVU-0235 41-849 LAUMILO ST.
4-1-005:051 90/TVU-0366 41-911 LAUMILO ST.
4-1-006:063 90/BB -0127 41-967 LAUMILO ST.
4-1-007:001 90/BB -0010 41-973 LAUMILO ST.
4-2-019:037 90/BB -0021 395 AUWINALA RD.
4-2-020:022 90/BB -0102 226 POULI RD.
4-2-020:024 90/BB -0066 237 AWAKEA RD.
4-2-020:040 90/BB -0078 232 AWAKEA RD.
4-2-049:018 90/BB -0044 771 WANAAO RD.
4-2-091:033 90/BB -0051 336 AWAKEA RD.
4-3-004:030 90/BB -0116 1365-A AALAPAPA DR.
4-3-004:047 90/BB -0109 1369 MOKOLEA DR.
4-3-004:061 90/TVU-0325 1350 AALAPAPA DR.
4-3-005:018 90/BB -0042 1277 MOKULUA DR.
4-3-005:029 90/BB -0108 1221 AALAPAPA DR.
4-3-005:050 90/TVU-0031 1126 MOKULUA DR.
4-3-005:088 90/TVU-0271 1256 MOKULUA DR.
4-3-008:030 90/BB -0018 867 MOKULUA DR.
4-3-008:039 90/TVU-0032 750 MOKULUA DR.
4-3-008:093 90/TVU-0042 876 MOKULUA DR.
4-3-009:015 90/TVU-0023 27 ALALA RD.
4-3-010:032 90/BB -0013 481-A1 KAWAILOA RD.
4-3-011:003 90/TVU-0054 64 LIHIWAI RD.
4-3-011:004 90/TVU-1674 363 MAKALII PL.
4-3-011:005 90/TVU-1673 361 MAKALII PL.
4-3-011:007 90/TVU-0024 359 MAKALII PL.
4-3-011:010 90/TVU-0163 352 S. KALAHEO AV.
4-3-011:017 90/TVU-1669 328 S. KALAHEO AVE.
4-3-011:018 90/TVU-1671 UPSTAIRS UNIT 327 MAKALII PL.
4-3-011:018 90/TVU-1672 DOWNSTAIRS UNIT 327 MAKALII PL.
4-3-011:019 90/TVU-0053 324 S. KALAHEO AVE.
4-3-011:020 90/TVU-1670 325 MAKALII PL.
4-3-012:013 90/TVU-0326 12 A PUUKANI PL.
4-3-012:022 90/TVU-1667 210-B SOUTH KALAHEO AV.
4-3-012:022 90/TVU-0017 210-A SOUTH KALAHEO AV.
4-3-013:001 90/TVU-1668 86-A S. KALAHEO AV.
4-3-013:001 90/TVU-0022 86 S. KALAHEO AV.
4-3-015:010 0005 90/TVU-0141 KAMAAINA BEACH, #D 140 N. KALAHEO AV.
4-3-015:024 90/BB -0050 156-C N. KALAHEO AV.
4-3-015:043 90/TVU-0142 22 KAUMANA PL.
4-3-017:058 90/TVU-0060 22 PALIONE PL.
4-3-017:063 90/TVU-0025 28 PALIONE PL.
4-3-018:016 90/BB -0004 562-D N. KALAHEO AV.
4-3-018:045 90/BB -0055 35 PILIPU PL.
4-3-018:048 90/BB -0029 20 PILIPU PL.
4-3-018:057 90/TVU-0287 41A KAI ONE PL.
4-3-018:059 90/TVU-0286 41B KAI ONE PL.
4-3-021:025 90/TVU-0248 824-G N. KALAHEO AV.
4-3-026:030 90/BB -0064 361 N. KALAHEO AV.
4-3-026:054 90/BB -0069 123-A KAIMI ST.
4-3-028:005 90/TVU-0018 130 MAKAWAO ST.
4-3-071:011 90/BB -0036 362 KAILUA RD.
4-3-072:004 90/BB -0077 131 KUULEI RD.
4-3-073:024 90/BB -0002 172 KUUMELE PL.
4-3-074:056 90/BB -0039 155 KUUPUA ST.
4-3-083:024 90/BB -0011 153 KAILUANA PL.
4-3-083:067 90/BB -0080 76 KAILUANA PL.
4-4-023:003 Bu 90/BB -0113 804 MOKAPU RD.
4-4-023:025 90/BB -0133 684 KAIMALINO ST.
4-4-025:021 90/BB -0034 735 NUNU ST.
4-4-035:013 90/BB -0115 44-430 KANEOHE BAY DR.
4-4-039:012 90/BB -0060 572 KAIMALINO ST.
4-5-053:053 90/BB -0118 45-302 PUULOKO PL.
5-1-014:016 90/BB -0058 51-054 OLOHU RD.
5-5-001:014 90/TVU-0055 55-135 A KAMEHAMEHA HWY.
5-5-003:031 90/TVU-0043
5-5-003:038 90/TVU-0338 55-625 KAMEHAMEHA HWY.
5-5-003:049 90/TVU-0370 55-573 KAMEHAMEHA HWY.
5-6-001:019 90/TVU-0062 56-217 KAMEHAMEHA HWY.
5-6-001:038 90/TVU-0630 56-207 KAMEHAMEHA HWY.
5-6-001:043 90/TVU-0194 56-259 KAMEHAMEHA HWY.
5-7-001:027 0001 90/TVU-0587 KUILIMA ESTATES EAST, #1 57-068 ELEKU KUILIMA PL.
5-7-001:027 0020 90/TVU-0512 KUILIMA ESTATES EAST, #20A 57-120 LALO KUILIMA WY.
5-7-001:027 0044 90/TVU-0498 KUILIMA ESTATES EAST, #44 57-071 LALO KUILIMA PL.
5-7-001:027 0093 90/TVU-0534 KUILIMA ESTATES EAST, #94 57-086 ELEKU KUILIMA PL.
5-7-001:027 0098 90/TVU-0213 KUILIMA ESTATES EAST, #99 57-086 ELEKU KUILIMA PL.
5-7-001:027 0102 90/TVU-0524 KUILIMA ESTATES EAST, #103 57-086 ELEKU KUILIMA PL.
5-7-001:027 0109 90/TVU-0523 KUILIMA ESTATES EAST, #110 57-086 ELEKU KUILIMA PL.
5-7-001:027 0111 90/TVU-0519 KUILIMA ESTATES EAST, #112 57-086 ELEKU KUILIMA PL.
5-7-001:027 0140 90/TVU-0507 KUILIMA ESTATES EAST, #141 57-068 ELEKU KUILIMA PL.
5-7-001:027 0146 90/TVU-0518 KUILIMA ESTATES EAST, #147 57-068 ELEKU KUILIMA PL.
5-7-001:027 0166 90/TVU-0746 KUILIMA ESTATES EAST, #167 57-068 ELEKU KUILIMA PL.
5-7-001:029 0005 90/TVU-0584 KUILIMA ESTATES WEST, #5C 57-101 KUILIMA DR.
5-7-001:029 0006 90/TVU-0317 KUILIMA ESTATES WEST, #6W 57-101 W. KUILIMA LP.
5-7-001:029 0013 90/TVU-0579 KUILIMA ESTATES WEST, #13A 57-101 KUILIMA DR.
5-7-001:029 0020 90/TVU-0557 KUILIMA ESTATES WEST, #20A 57-101 KUILIMA LP.
5-7-001:029 0022 90/TVU-0350 KUILIMA ESTATES WEST, #22C 4
5-7-001:029 0027 90/TVU-0566 KUILIMA ESTATES WEST, #27B 57-101 KUILIMA DR.
5-7-001:029 0033 90/TVU-0572 KUILIMA ESTATES WEST, #33A 57-101 KUILIMA DR.
5-7-001:029 0038 90/TVU-0192 KUILIMA ESTATES WEST, #38 57-101 KUILIMA DR.
5-7-001:029 0053 90/TVU-0580 KUILIMA ESTATES WEST, #53A 57-101 KUILIMA DR.
5-7-001:029 0077 90/TVU-0337 KUILIMA ESTATES WEST, #77A 57-101 KUILIMA DR.
5-7-001:029 0081 90/TVU-0263 KUILIMA ESTATES WEST, #81C 57-101 KUILIMA DR.
5-7-001:029 0103 90/TVU-0552 KUILIMA ESTATES WEST, #103A 57-101 KUILIMA DR.
5-7-001:029 0112 90/TVU-0246 KUILIMA ESTATES WEST, #112C 57-101 KUILIMA DR.
5-7-001:029 0117 90/TVU-0583 KUILIMA ESTATES WEST, #117 57-101 KUILIMA DR.
5-7-001:029 0126 90/TVU-0538 KUILIMA ESTATES WEST, #126 57-101 KUILIMA DR.
5-7-001:029 0132 90/TVU-0547 KUILIMA ESTATES WEST, #132F 57-101 KUILIMA DR.
5-7-001:029 0142 90/TVU-0573 KUILIMA ESTATES WEST, #142A 57-101 KUILIMA DR.
5-7-001:029 0143 90/TVU-0285 KUILIMA ESTATES WEST, #143A 57-101 KUILIMA DR.
5-7-001:029 0155 90/TVU-0570 KUILIMA ESTATES WEST, #155B 57-101 KUILIMA DR.
5-7-001:029 0159 90/TVU-0563 KUILIMA ESTATES WEST, #159C 57-101 KUILIMA DR.
5-7-001:029 0167 90/TVU-0562 KUILIMA ESTATES WEST, #167A 57-101 KUILIMA DR.
5-7-001:029 0195 90/TVU-0268 KUILIMA ESTATES WEST, #195A 57-101 KUILIMA DR.
5-7-001:029 0198 90/TVU-0175 KUILIMA ESTATES WEST, #198B 57-101 KUILIMA DR.
5-7-003:060 90/TVU-0212 57-017 PAHIPAHIALUA PL.
5-7-005:006 90/TVU-0002 57-493 KAMEHAMEHA HWY.
5-7-005:006 90/TVU-0003 57-495 KAMEHAMEHA HWY.
5-7-005:007 90/TVU-0005 57-503 KAMEHAMEHA HWY.
5-7-005:007 90/TVU-0004 57-501 KAMEHAMEHA HWY.
5-9-001:030 90/TVU-0228 59-079 HOALUA ST.
5-9-002:034 90/TVU-0214 59-181 D KE NUI RD.
5-9-002:047 90/TVU-0125 59-193 KE NUI RD.
5-9-003:012 90/TVU-1869 KE IKI HALE, UNIT #12 59-579 KE IKI RD.
5-9-003:012 90/TVU-1870 KE IKI HALE, UNIT R 59-579 KE IKI RD.
5-9-003:012 90/TVU-1868 KE IKI HALE, UNIT #11 59-579 KE IKI RD.
5-9-003:012 90/TVU-1867 KE IKI HALE, UNIT #10 59-579 KE IKI RD.
5-9-003:036 90/BB -0128 59-461 KE WAENA RD.
5-9-003:067 90/TVU-0224 SUNSET BEACH HOUSE 59-531 KE IKI RD.
5-9-004:014 90/TVU-1661 COTTAGE #9 59-754 KAMEHAMEHA HWY.
5-9-004:014 90/TVU-1660 COTTAGE #8 59-754 KAMEHAMEHA HWY.
5-9-004:014 90/TVU-1659 COTTAGE #4 59-754 KAMEHAMEHA HWY.
5-9-004:014 90/TVU-0013 COTTAGE #3 59-754 KAMEHAMEHA HWY.
5-9-004:035 90/TVU-0015 59-788 KAMEHAMEHA HWY.
5-9-004:037 90/TVU-0012 59-784 KAMEHAMEHA HWY.
5-9-004:042 90/TVU-1666 UNIT #75-C 59-775 KAMEHAMEHA HWY.
5-9-004:042 90/TVU-0016 UNIT #75-E 59-775 KAMEHAMEHA HWY.
5-9-004:057 90/TVU-0014 COTTAGE #1 59-752 KAMEHAMEHA HWY.
5-9-004:057 90/TVU-1665 COTTAGE #7 59-752 KAMEHAMEHA HWY.
5-9-004:057 90/TVU-1664 COTTAGE #6 59-752 KAMEHAMEHA HWY.
5-9-004:057 90/TVU-1663 COTTAGE #5 59-752 KAMEHAMEHA HWY.
5-9-004:057 90/TVU-1662 COTTAGE #2 59-752 KAMEHAMEHA HWY.
5-9-025:001 90/TVU-0382 59-772 ALAPIO RD.
6-1-004:067 90/TVU-0169 61-731 PAPAILOA RD.
6-1-008:001 90/TVU-0375 61-393 KAMEHAMEHA HWY.
6-1-010:003 90/TVU-0373 61-647 KAMEHAMEHA HWY.
6-1-013:019 90/TVU-0352 61-104 ILIOHU WY.
6-6-030:032 90/TVU-1676 66-485B PIKAI ST.
6-6-030:032 90/TVU-0067 66-485A PIKAI ST.
6-8-009:001 0020 90/TVU-0237 MOKULEIA BEACH COLONY, #10B 68-615 FARRINGTON HWY.
6-8-009:001 0021 90/TVU-0108 MOKULEIA BEACH COLONY, #11A 68-615 FARRINGTON HWY.
6-8-009:001 0025 90/TVU-0631 MOKULEIA BEACH COLONY, #13A 68-615 FARRINGTON HWY.
6-8-009:001 0026 90/TVU-0632 MOKULEIA BEACH COLONY, #13B 68-615 FARRINGTON HWY.
6-8-009:001 0043 90/TVU-0637 MOKULEIA BEACH COLONY, #22A 68-615 FARRINGTON HWY.
8-4-001:005 0053 90/TVU-0241 MAKAHA SHORES, #406 84-265 FARRINGTON HWY.
8-4-001:005 0065 90/TVU-0458 MAKAHA SHORES, #502 84-265 FARRINGTON HWY.
8-4-001:005 0071 90/TVU-0455 MAKAHA SHORES, #508 84-265 FARRINGTON HWY.
8-4-001:005 0087 90/TVU-0459 MAKAHA SHORES, #608 84-265 FARRINGTON HWY.
8-4-004:006 0016 90/TVU-0075 HAWAIIAN PRINCESS, #206 84-1021 LAHILAHI ST.
8-4-004:006 0020 90/TVU-0082 HAWAIIAN PRINCESS, #302 84-1021 LAHILAHI ST.
8-4-004:006 0023 90/TVU-0089 HAWAIIAN PRINCESS, #305 84-1021 LAHILAHI ST.
8-4-004:006 0025 90/TVU-0090 HAWAIIAN PRINCESS, #307 84-1021 LAHILAHI ST.
8-4-004:006 0040 90/TVU-0092 HAWAIIAN PRINCESS, #506 84-1021 LAHILAHI ST.
8-4-004:006 0044 90/TVU-0093 HAWAIIAN PRINCESS, #602 84-1021 LAHILAHI ST.
8-4-004:006 0045 90/TVU-0094 HAWAIIAN PRINCESS, #603 84-1021 LAHILAHI ST.
8-4-004:006 0053 90/TVU-0084 HAWAIIAN PRINCESS, #703 84-1021 LAHILAHI ST.
8-4-004:006 0069 90/TVU-0096 HAWAIIAN PRINCESS, #903 84-1021 LAHILAHI ST.
8-4-004:006 0072 90/TVU-0172 HAWAIIAN PRINCESS, #906 84-1021 LAHILAHI ST.
8-4-004:006 0073 90/TVU-0087 HAWAIIAN PRINCESS, #907 84-1021 LAHILAHI ST.
8-4-004:006 0076 90/TVU-0219 HAWAIIAN PRINCESS, #1002 84-1021 LAHILAHI ST.
8-4-004:006 0088 90/TVU-0218 HAWAIIAN PRINCESS, #1106 84-1021 LAHILAHI ST.
8-4-004:006 0093 90/TVU-0447 HAWAIIAN PRINCESS, #1203 84-1021 LAHILAHI ST.
8-4-004:006 0095 90/TVU-0080 HAWAIIAN PRINCESS, #1205 84-1021 LAHILAHI ST.
8-4-004:006 0101 90/TVU-0079 HAWAIIAN PRINCESS, #1303 84-1021 LAHILAHI ST.
8-4-004:006 0103 90/TVU-0098 HAWAIIAN PRINCESS, #1305 84-1021 LAHILAHI ST.
8-4-004:006 0120 90/TVU-0095 HAWAIIAN PRINCESS, #1601 84-1021 LAHILAHI ST.
8-4-004:014 0130 90/TVU-0206 MAKAHA BEACH CABANAS, #B518 84-965 FARRINGTON HWY.
8-7-028:017 0031 90/TVU-0073 MAILI COVE, #212 87-561 FARRINGTON HWY.
9-8-044:006 90/BB -0038 98-1049 MAHOLA PL.

 

About the Author